disclaimer

Roos Makelaars

Anti Discriminatiebeleid en Huurbeleid

Antidiscriminatiebeleid
Bij Roos Makelaars wordt een antidiscriminatiebeleid gehanteerd, waarbij respect voor iedereen centraal staat. Wij maken geen onderscheid op basis van persoonlijke kenmerken zoals religie, levensovertuiging, politieke voorkeur, etniciteit, geslacht, nationaliteit, seksuele geaardheid, burgerlijke staat, handicap of chronische ziekte.

Huurbeleid
Ons volledige huuraanbod staat vermeld op onze website. Bij de verhuur van woningen hanteren wij voor alle (kandidaat-)huurders voornamelijk financiële- huurvoorwaarden. Bij de toewijzing van een huurwoning maken wij geen gebruik van wachtlijsten. Om de financiële positie van een kandidaat-huurder te kunnen bepalen, vragen wij de originele inkomensgegevens van de werkgever, uitkeringsinstantie of pensioenverstrekker. Als een kandidaat-huurder over onvoldoende inkomen beschikt, of niet in staat is de juiste informatie aan te leveren, kan een aanvraag voor een bezichtiging -met als doel om de woning te huren- zonder opgaaf van redenen worden geweigerd.